Skruvar

Klicka här för att se denna sida i pdf format Klicka här för användardokumentation

Beställ ej ur denna katalogversion - använd senaste utgåvan!

Skruv, utvändig sexkant - DIN ISO 4017
Skruv, utvändig sexkant -
DIN ISO 4017
M5, L=12, Æ5
M8, L=12, Æ8
M8, L=14, Æ8
M8, L=16, Æ8
M8, L=18, Æ8
M8, L=20, Æ8
M8, L=25, Æ8
M8, L=30, Æ8
M6S 5×12
M6S 8×12 A4*
M6S 8×14
M6S 8×16
M6S 8×18
M6S 8×20 A4*
M6S 8×25 A4*
M6S 8×30
Anm. Måste beställas i satser om 50
*Rostfritt stål
Skruv, insex, standard - DIN  912,
ISO 4762
Skruv, insex, standard - DIN 912, ISO 4762
M5, L=12, Æ5
M5, L=20, Æ5
M5, L=35, Æ5
M6, L=14, Æ6
M6, L=16, Æ6
M6, L=16, Æ6
M6, L=25, Æ6
M6, L=30, Æ6
M6, L=50, Æ6
M8, L=14, Æ8
M8, L=30, Æ8
MC6S 5×12
MC6S 5×20
MC6S 5×35
MC6S 6×14
MC6S 6×16
MC6S 6×16 A4*
MC6S 6×25 A4*
MC6S 6×30
MC6S 6×50
MC6S 8×14
MC6S 8×30
Anm. Måste beställas i satser om 50
*Rostfritt stål
Skruv, insex, lågprofil - DIN  7984
Skruv, insex, lågprofil - DIN 7984
M5, L=8, Æ5
M5, L=10, Æ5
M5, L=20, Æ5
M6, L=12, Æ6
M8, L=14, Æ8
M8, L=30, Æ8
M8, L=35, Æ8
MLC6S 5×8
MLC6S 5×10
MLC6S 5×20
MLC6S 6×12
MLC6S 8×14
MLC6S 8×30
MLC6S 8×35
Anm. Måste beställas i satser om 50
Skruv, insex, försänkt - DIN  7991
Skruv, insex, försänkt - DIN 7991
M6, L=12, Æ6
M6, L=14, Æ6
M6, L=16, Æ6
M6, L=30, Æ6
M8, L=18, Æ8
M8, L=30, Æ8
M8, L=40, Æ8
MF6S 6×12
MF6S 6×14
MF6S 6×16
MF6S 6×30
MF6S 8×18
MF6S 8×30
MF6S 8×40
Anm. Måste beställas i satser om 50
Självgängande skruv, försänkt
Självgängande skruv
M8, L=30, Æ8
Försänkt
MF6S-TT 8×30
Anm. Måste beställas i satser om 50
Självgängande skruv, insex
Självgängande skruv
M6, L=30, Æ6
Insex
MC6S-TT 6×30
Anm. Måste beställas i satser om 50
Föregående Dokument Nästa dokument Synkronisera trädet
FlexLink AB
www.flexlink.com
info@flexlink.com